Menu

Blozende fluweelboleet (Xerocomellus engelii)

(c) Sjoerd Greydanus

De blozende fluweelboleet behoort tot de groep van de roodsteelfluweelboleten. Tot aan de eerste jaren van deze eeuw werden in deze groep slechts weinig soorten onderscheiden. Dankzij het werk van Machiel Noordeloos is deze groep gesplitst in enkele, vrij gemakkelijk van elkaar te onderscheiden soorten.

Al vrij snel na publicatie van deze inzichten werd de blozende fluweelboleet in Friesland vastgesteld. Deze soort komt algemeen verspreid in Friesland voor, zowel in lanen van bossen als in perken en plantsoenen met bijvoorbeeld eiken, populieren of berken. De soort lijkt dus weinig kieskeurig in zijn biotoop te zijn.

De blozende fluweelboleet is relatief gemakkelijk te herkennen aan een combinatie van kenmerken. De fluwelige hoed heeft een warme roodbruine kleur en krijgt bij ouderdom soms wat barstjes. De steel loopt enigszins taps toe en bij doorsnijden zijn meestal oranjerode puntjes te zien. Verder heeft deze soort geen blauwverkleuring bij druk, of hoogstens een klein beetje.

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Xerocomellus engelii per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Xerocomellus engelii
Nederlandse naam: Blozende fluweelboleet
Friese naam: Roazich fluwielboltsje
Aantal meldingen: 93
Aantal kilometerhokken: 70
Eerste melding: 08-10-2006, 197-551, Oranjewoud, Bieruma Oostingweg 19
Laatste melding: 26-09-2023, 195-551, Oranjewoud, Brongerga/Fuotpaden
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee