Menu

19 augustus 2017 - Verborgen tussen gras en planten

(c) (c) Sjoerd Greydanus

De zomerse temperaturen met de regelmatige vochtigheid bleken vooral goed te zijn voor het gras en de planten. Het hoge gras ontnam ieder zicht op de bodem. Gelukkig lieten niet alle paddenstoelen zich door het gras weerhouden: zowel de tranende franjehoed (Lacrymaria lacrymabunda) als de bleke franjehoed (Psathyrella candolleana) hadden zich door het hoge gras omhoog gewurmd.

Tijdens deze excursie werden nauwelijks korstzwammen gevonden. Alleen de gele stekelkorstzwam (Mycoacia uda) liet zich op enkele plekken zien dankzij de opvallend gele kleur (foto 1). Deze vrij gemakkelijk herkenbare korstzwam is vrij algemeen in Friesland. Ook op hout groeiende ascomyceten werden weinig gevonden, met één uitzondering: het eivormig ruigkogeltje (Lasiosphaeria ovina). Het eivormig ruigkogeltje is een met wit pluis overdekt zwart klein bolletje dat in groepen op takken groeit.

De meest voorkomende plaatjeszwam tijdens de excursie was het week oorzwammetje (Crepidotus mollis). Dit oorzwammetje heeft een voorkeur voor dood hout van populier. Het Leeuwarder Bos met zijn grote hoeveelheid door de storm gevelde populieren is dan ook een ideale plek voor deze paddenstoel. (foto 2, boven). Ook de asgrauwe kaaszwam groeide op verschillende dode stammen van populieren (foto 2, rechtsbeneden).

De smeerwortel groeit talrijk in het Leeuwarder Bos. Een aan smeerwortel gebonden soort is de smeerwortelmycena (Hemimycena candida). Hoezeer er ook aan de onderzijde van de stengels werd gezocht, een smeerwortelmycena groeide er niet. Pas op het laatst werd één exemplaar gevonden op een smeerwortel die tussen het riet aan de rand van de sloot groeide.

In de zomermaanden vreten slakken meestal direct verse paddenstoelen aan. Oesterzwammen zijn zeer in trek, en soms kunnen oesterzwammen door een heel leger van slakken worden aangevreten. Dit keer hadden de excursiegangers geluk, omdat zij de bleke oesterzwam (Pleurotus pulmonarius) eerder dan de slakken hadden ontdekt (foto 3).

Statistiek
Kilometerhok: 182-581
Aantal soorten: 17
Nieuw voor kilometerhok: 5
Nieuw voor Leeuwarder bos: 10