Menu

12 oktober 2017 - Mem Wedmanpaad (Buitenpost)

Op 23 september 2017 hield de Paddenstoelen Werkgroep Friesland een excursie in de Wâldmieden. De route volgde grotendeels het Mem Wedmanpaad. Het Mem Wedmanpaad leidt door een natuurgebied, waarin veenputjes zijn hersteld. Natte elzen- en wilgenbosjes, rietland, veenmos kenmerken het gebied. Wat paddenstoelen betreft was er in de Wâldmieden nog weinig bekend. Een grote groep werkgroepleden was gemotiveerd om daar in één klap verandering in te brengen.

Aan de eerste vondst werd al snel duidelijk met wat voor soort gebied de werkgroep te maken kreeg. De bleke elzenzompzwam (Alnicola escharoides) stond in groepjes door het gehele gebied verspreid. In het eerste gedeelte van het gebied werd vooral het elzen-wilgenbosje onderzocht. Ook het oorzwammetje dat hier gevonden werd, heeft een voorkeur voor vochtige, voedselrijke bosjes. Het bleek oorzwammetje (Crepidotus caspari) is in Friesland slechts een vijftiental keren waargenomen. Overal waar wilg staat wordt ook het wilgenschorsschijfje (Diatrype bullata) gevonden. Verder werden in het bosje diverse houtzwammen gevonden, waaronder de bloedende buisjeszwam (Physisporinus sanguinolentus) en het bootsporig vliesje (Athelopsis lembospora).

paddenstoelen excursie(©Sjoerd Greydanus)
bleke elzenzompzwam, bloedende buisjeszwam, hazelaarschijfzwam
(©Sjoerd Greydanus)

Het tweede gedeelte was een nat rietlandschap, met hier en daar veenputjes. In het riet werd op verschillende plekken het rietwieltje (Marasmius limosus) gevonden. In de veenmosputjes met veenmos had het veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe coccineocrenata) al een groeiplek gevonden.

Ook deze keer werd de werkgroep niet teleurgesteld. Een onbekend terrein levert vaak onbekende of nieuwe soorten op. Dit keer was het zelfs goed raak: de elegante champignonparasal (Leucoagaricus melanotrichus) is de eerste vondst van Friesland. Daarnaast werd op els de hazelaarschijfzwam (Encoelia furfuracea) gevonden, een soort die slechts een tweetal keer in Friesland is doorgegeven.

Uiteindelijk werden 52 soorten geregistreerd.