Menu

23 september 2018 - Burgemeester Rasterhoffpark (Sneek)

Acht deelnemers hadden zich op de parkeerplaats van het Van der Valk-hotel in Sneek verzameld om met de eerste najaarsexcursie van de paddenstoelenwerkgroep in 2018 mee te gaan. Het Rasterhoffpark is een vrij jong park dat deels ligt op de oude vuilstortplaats. Het stadspark is ongeveer 30 hectare groot en erg afwisselend. Er waren al ruim 150 soorten paddenstoelen in het park bekend, dus een iedereen was hoopvol gestemd om mooie soorten te vinden.

Op enkele oude populierstammen die de ingang van het park markeerden, groeiden enkele soorten waaronder een hertenzwam. In eerste instantie leek het een enigszins bleke grauwgroene hertenzwam, maar na microscopische determinatie bleek het de bleke knolvoethertenzwam (Pluteus semibulbosus) te zijn. In Friesland is deze soort nog slechts zelden gemeld.

blauwplaatstropharia, geringd breeksteeltje en reuzenchampignon (©Sjoerd Greydanus)
blauwplaatstropharia, geringd breeksteeltje en reuzenchampignon
(©Sjoerd Greydanus)

Omdat biomassa tegenwoordig verbrand wordt, zijn snipperpaden helaas zeldzaam geworden. Gelukkig werd het Rasterhoffpark nog wel door een houtsnipperpad doorsneden. Het gestreept nestzwammetje (Cyathus striatus) groeide in grote getale op de houtsnippers. Ook de prachtige blauwplaatstropharia (Stropharia rugosoannulata) profiteert van houtsnippers. Nu tuinen met houtsnippers zijn verdwenen, is deze soort relatief zeldzaam geworden, maar in het Rasterhoffpark pronkten deze paddenstoelen langs het pad.

Voor champignons leek het een optimale periode te zijn. De zeer algemene anijschampignon (Agaricus arvensis) was door het gehele park te vinden, al dan niet naar anijs ruikend. Niet alleen qua grootte, maar ook qua aantal werd deze ruimschoots overtroffen door de reuzenchampignon (Agaricus augustus). De reuzenchampignon lijkt een voorkeur te hebben voor humusrijke grond en komt ook vaak voor op blad- en composthopen. Een oude vuilnisbelt leek voor deze soort het paradijs, gezien de grote aantallen.
Ook de gordelchampignon oogt vrij fors, maar onderscheidde zich in aanblik door de dikke ring. De gordelchampignon wordt minder vaak gemeld. De gordelchampignon groeit vooral op enigszins kleiïge, recentelijk verstoorde grond.

gestreept nestzwammetje, zwavelzwam en reuzenbovist (©Sjoerd Greydanus)
gestreept nestzwammetje, zwavelzwam en reuzenbovist
(©Sjoerd Greydanus)

Normaliter is de gelopen afstand tijdens een excursie slechts een tweetal kilometers. De totaal afgelegde afstand van deze excursie bedroeg meer dan vijf kilometer. Dit had te maken met het pronkstuk van de excursie. Aan de andere ingang van het park lag een grote stapel stammen waarop zich verschillende zwavelzwammen zich hadden gevestigd. Meestal verbleken zwavelzwammen snel, en is het altijd een geluk om een zwavelzwam op het juiste moment te zien. Tijdens deze excursie lukte dat. Een zeer groot exemplaar had nog de intense frisse oranje kleur, en was zondermeer de lange wandeling waard.

<p>In totaal werden 49 soorten gevonden, waaronder</p>
<ul>
   <li><a href="xref:polyporus-squamosus">zadelzwam</a>;</li>
   <li><a href="xref:trametes-versicolor">gewoon elfenbankje</a>;</li>
  <li><a href="xref:coprinellus-micaceus">gewone glimmerinktzwam</a>;</li>
   <li><a href="xref:cyathus-striatus">gestreept nestzwammetje</a>;</li>
   <li><a href="xref:laetiporus-sulphureus">zwavelzwam</a>;</li>
   <li><a href="xref:paxillus-involutus">gewone krulzoom</a>.</li>
</ul>
</div>

Laatste wijziging: 08-12-2022 | rss

© 2023 Paddenstoelen in Friesland
De gegevens over voorkomen en verspreiding van soorten in Friesland zijn eigendom van de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland / NDDF.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruik van deze gegevens voor publicatie en/of onderzoek verboden.