Menu

09 december 2022 - Aanpassingen website

Sinds 2016, toen de nieuwe website van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland werd gelanceerd, is de website zo in omvang toegenomen, dat het bijwerken steeds tijdrovender werd. Daarom heeft Sietze Greijdanus het framework van de website herzien om het handmatige werk sterk te verminderen. Dit heeft tevens geresulteerd in enkele aanpassingen van de website.

De belangrijkse wijzigingen zijn:

  • de index van fynsten is onderverdeeld in alfabetische tabbladen;
  • de verspreidingskaart van fynsten is interactief geworden (de kaart kan in- en uitgezoomd en heen en weer verplaatst worden; de kleur van de kilometerhokken geeft een indicatie van het aantal meldingen en het aantal meldingen kan afgelezen worden door over het kilometerhok te bewegen);
  • aan het overzicht van de excursies gaat een index vooraf;
  • het zoekscherm is verbeterd (tijdens het intypen verschijnen de resultaten).