Menu

13 maart 2022 - De Middelgaast (Boornbergum)

(c) Sjoerd Greydanus

Door een relatief lange periode van vorst en droogte lieten zich nog maar weinig paddenstoelen zien. Toch gingen vier werkgroepleden naar De Middelgaast bij Boornbergum. De Middelgaast is een vrij jonge bosaanplant (sinds 1979), voornamelijk bestaande uit eik, els, wilg en populier.

De gevolgen van droogte waren het beste aan het echt judasoor (Auricularia auricula-judae) te zien (foto 1). Alle gevonden exemplaren waren verschrompeld en wachtten op de eerstvolgende bui om weer op te kunnen zwellen. En waar vlier is, wordt naast het judasoor meestal ook de witte vlierschorszwam (Hyphodontia sambuci) gevonden.

Gelukkig leverde het dode hout nog voldoende korst- en houtzwammen op. De meest voorkomende korstzwam was de berijpte schorszwam (Peniophora lycii). Op enkele exemplaren groeiden de oranjegekleurde bloemetjes van de schorszwamtrilzwam (Tremella versicolor) (foto 2). Deze soort werd pas eind januari voor de eerste keer in Friesland ontdekt. Hij werd nu al voor de derde keer gezien, wat bewijst, dat deze trilzwam ook in Friesland algemeen is.

Tussen de dorre bladeren en takken vielen de oranjeroze stekels van de grootsporige raspzwam (Steccherinum bourdotii) heel erg op (foto 3). Zoals de naam al zegt onderscheidt de grootsporige raspzwam zich van zijn dubbelgangers door de relatief grote sporen die bovendien bijna bolvormig zijn. Deze algemene soort wordt in Friesland erg onregelmatig gemeld. De laatst voorafgaande melding stamde zelfs uit 2019.

Ook het harig schorsschijfje (Peroneutypa scoparia) lijkt vaak aan de aandacht te ontsnappen (foto 4). Deze soort groeit op takken van diverse loofbomen, en komt kennelijk alleen aan het licht, als elke tak wordt omgedraaid en bekeken.

De gladde kogelzwam (Hypoxylon fuscum) is een andere soort die op takken voorkomt, maar dan vooral van berk, els en hazelaar (foto 5).

Enkele waargenomen soorten...

Statistiek
Peildatum: 13 maart 2022
Kilometerhok: 198-566 / 198-567
Aantal deelnemers: 4
Aantal soorten excursie: 24 / 4
Nieuw voor kilometerhok: 22 / 2
Totaal kilometerhok: 26 / 62