Menu

24 juli 2023 - Fries basisregister

In mei 2023 is het rapport "Basisregister; kwetsbare, bedreigde en beschermde soorten in Fryslân (2011-2022)" verschenen. Vanuit het herstelprogramma biodiversiteit is dit rapport in opdracht van provincie Fryslân opgesteld. In het basisregister worden soorten vermeld waarvoor de provincie Fryslân een extra grote verantwoordelijkheid draagt, omdat deze soorten een sterke binding met Friesland hebben.

De soorten in het Basisregister voldoen aan één van de volgende criteria:

  1. de soort staat op de Nederlandse Rode lijst en heeft een verspreidingsgebied dat voor minimaal 17% in Friesland ligt;
  2. de soort is een sterk beschermde soort, in die zin, dat het voorkomt in Nederlandse en/of Europese verdragen om deze soort wettelijk te beschermen;
  3. de soort is door een soortsexpert als belangrijk voor Friesland gekenschetst.

In het Basisregister zijn 115 soorten paddenstoelen opgenomen. In Fynsten is een rubriek toegevoegd om aan te geven of een soort in het Fries basisregister vermeld wordt. Vooralsnog zijn 13 soorten uit het Basisregister in Fynsten opgenomen.

Ga naar...biodiversiteit Fryslân.