Menu

27 juli 2023 - Zeldzaamheidsklasse Friesland

Om de zeldzaamheid van soorten paddenstoelen in Nederland aan te geven is altijd een zeer uitgebreide classificatie gebruikt. Deze gaat (binnenkort) wijzigen, en in navolging van de classificatie die voor de vaatplanten wordt gebruikt, blijven vijf zeldzaamheidsklassen over, in plaats van de huidige elf.

De bepaling van de nieuwe zeldzaamheidsklasse is gebaseerd op het aantal atlasblokken (5x5 kilometer) waarin de soort in Nederland voorkomt. Hiervoor worden waarnemingen van de afgelopen twintig jaar gebruikt.

De verspreiding van een soort kan provinciaal soms afwijken van de verspreiding in Nederland. Om een betere indicatie te krijgen van de zeldzaamheid van een soort in Friesland, zijn de zeldzaamheidsklassen naar de Friese situatie verhoudingsgewijs omgerekend.

De bepaling is daarbij als volgt geworden:

Aantal atlasblokken Omschrijving
0 verdwenen uit Friesland
1 - 2 zeer zeldzaam
3 - 10 zeldzaam
11 - 25 vrij zeldzaam
>= 26 algemeen

Ook voor deze bepaling geldt de periode van twintig jaar van gegevens.

De zeldzaamheidsklasse in Friesland wordt vermeld bij de soort in Fynsten. De zeldzaamheidsklasse wordt bij elke update van de site opnieuw berekend. Een zeldzaamheidsklasse kan dus voor een soort in de loop van de tijd wijzigen.

Van de tot nu toe vermelde soorten in Fynsten blijkt slechts een kwart tot de algemene soorten in Friesland te behoren. De website is dus menselijk, al te menselijk. Er is nu eenmaal meer aandacht voor het zeldzame en uitzonderlijke dan voor het gewone en alledaagse.