Menu

Zwarte trilzwam (Exidia plana)

(c) Sjoerd Greydanus (1, 5) en Frans Ozinga (2 t/m 4)

De zwarte trilzwam is met zijn diepzwarte kleur een opvallende trilzwam die vaak stammen en takken in een brede strook overdekt. In Friesland wordt de zwarte trilzwam het meest vermeld van eik (67x) en beuk (12x), maar er zijn ook meldingen van es (1x), berk (4x) en els (1x).

De zwarte trilzwam komt in Friesland verspreid voor en is niet specifiek gebonden aan bossen. Ook in parken en plantsoenen, of langs wegbermen waar eiken staan, kan deze soort worden aangetroffen.

Zie ook...

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Exidia plana per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Exidia plana
Nederlandse naam: Zwarte trilzwam
Friese naam: Swarte trilswam
Aantal meldingen: 505
Aantal kilometerhokken: 274
Eerste melding: 10-11-1968, , omgeving Beetsterzwaag
Laatste melding: 27-04-2023, 203-564, Olterterp, Lauswolt
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee