Menu

Grijsbruin waskorstje (Exidiopsis griseobrunnea)

(c) Jan en Margriet van der Meer

De verrassing van het grijsbruin waskorstje komt pas onder de microscoop. Wie deze onopvallende gekleurde zwam op een tak vindt, waarbij soms ook nog de schors omhoog gekruld is, denkt in eerste instantie aan een asgrauwe korstzwam of een schorsbreker. Een microscopisch preparaat laat echter een heel ander beeld zien, namelijk geen netjes gerangschikte basidiën met relatief korte sterigmen, maar forse, overal verspreide basidiën met lange, vingervormige uitstulpingen. Het grijsbruin waskorstje behoort dan ook niet tot de korstzwammen, maar de trilzwammen (Phragmobasidiomyceten).

In Friesland werd het grijsbruin waskorstje in 2019 voor het eerst in het Leeuwarder bos gevonden. Het bleek in het Leeuwarder bos geen zeldzame soort te zijn. Na deze vondst werd dit waskorstje nog op vier andere plekken in het Leeuwarder bos aangetroffen. In 2024 ontdekten Jan en Margriet het grijsbruin waskorstje ook in een park in de Leeuwarder wijk Nylân. Met zoveel meldingen is Leeuwarden de hotspot voor deze soort in Friesland.

In Groningen blijkt het grijsbruin waskorstje algemeen verspreid te zijn, met name in de kleigebieden.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Exidiopsis griseobrunnea per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Exidiopsis griseobrunnea
Nederlandse naam: Grijsbruin waskorstje
Friese naam:
Aantal meldingen: 9
Aantal kilometerhokken: 6
Eerste melding: 14-09-2019, 181-581, Leeuwarden, Leeuwarder bos
Laatste melding: 10-02-2024, 185-578, Leeuwarden, Froskepôlle
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeldzaam
In Fries basisregister: nee