Menu

Ingedeukt meniezwammetje (Hydropisphaera peziza)

(c) Joop Leertouwer

Groeiend in een massa valt het opvallend geel tot oranje gekleurde ingedeukt meniezwammetje gemakkelijk op. Toch is er tot nu toe slechts één melding in Friesland, wat erop duidt, dat de soort waarschijnlijk inderdaad zeer zeldzaam is. Het wasachtig bolletje krimpt bij drogen in en krijgt dan een deukje in het midden.

In Nederland komt de soort vooral in voedselrijkere gebieden voor (rivierengebied, Flevoland). Hij groeit voornamelijk op dood hout, en lijkt niet gebonden te zijn aan een boomsoort.

Hoewel Buismans eendenkooi in Piaam, de eerste vindplaats van de soort, erg rijk is aan dood hout, is het zwammetje daar op een rottende zadelzwam gevonden. Ook in Drenthe is een vondst op zadelzwam bekend.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Hydropisphaera peziza per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Hydropisphaera peziza
Nederlandse naam: Ingedeukt meniezwammetje
Friese naam: Yndûkt menyswamke
Aantal meldingen: 1
Aantal kilometerhokken: 1
Eerste melding: 29-10-2015, 156-560, Piaam, Buismans eendenkooi
Laatste melding: 29-10-2015, 156-560, Piaam, Buismans eendenkooi
Zeldzaamheidsklasse (Frl): zeer zeldzaam
In Fries basisregister: nee