Menu

Harde populierboleet (Leccinum duriusculum)

(c) Sjoerd Greydanus

De harde populierboleet is een relatieve laatkomer. Pas in 1986 werd de soort in Friesland gevonden. Het bleef daarna een lange periode stil, totdat in de jaren 1990 de harde populierboleet massaal op de Marten Luther Kinglaan in Drachten verscheen. Enkele jaren lang was dit dé plek om deze vrij zeldzame soort te bewonderen en te fotograferen. Langzamerhand verscheen de soort ook op andere plekken in Drachten waar de ratelpopulier was aangeplant. Op andere plaatsen in Friesland werd de soort maar mondjesmaat gemeld.

De harde populierboleet is een vrij gemakkelijk herkenbare ruigsteelboleet die uitsluitend onder populieren voorkomt De harde populierboleet is trouw aan zijn standplaats. Ieder jaar kan hij op dezelfde plaatsen gevonden worden. Vaak verschijnen de eerste exemplaren al eind mei/begin juni. De fructificatie kan vaak tot in november doorgaan

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Leccinum duriusculum per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Leccinum duriusculum
Nederlandse naam: Harde populierboleet
Friese naam: Hurd populierboltsje
Aantal meldingen: 247
Aantal kilometerhokken: 78
Eerste melding: 01-09-1986, 187-539, Vindplaats niet bekend (conversie IKC)
Laatste melding: 28-06-2024, 202-570, Drachten, Schuttersveld
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee