Menu

Kapjesmorielje (Mitrophora semilibera)

(c) Gosse Haga (1-2), Sjoerd Greydanus (3-5)

Een appje met een foto triggerde me om een bezoek te brengen aan het Rasterhoffpark te Sneek. De foto liet namelijk een kapjesmorielje zien. Een voorjaarssoort die je niet vaak aantreft. Helaas, omdat de foto via via bij mij terecht kwam, lukte me het niet om de juiste locatie al vast van te voren aangereikt te krijgen. Maar mijn geduldig zoeken werd uiteindelijk beloond: twee exemplaren die stonden te wachten om gefotografeerd te worden (foto 1 en 2).

In Nederland staat de kapjesmorielje op de Rode lijst als kwetsbaar. In Friesland is de soort gezien het geringe aantal meldingen nog vrij zeldzaam. Als leefomgeving wordt voor de paddenstoel in de literatuur vaak parken en plantsoenen geduid, het Rasterhoffpark sluit daarbij keurig aan. Het merendeel van de meldingen in Friesland zijn vindplaatsen in de bebouwde kom. Met name Leeuwarden lijkt erg in trek bij de kapjesmorielje.

Opvallend is het aantal meldingen in 2023. In de laatste twee weken van april 2023 werd de kapjesmorielje vanuit een tiental verschillende plekken in Friesland gemeld, waardoor de verspreiding qua aantal kilometerhokken zich verdubbelde.

Zie ook:

(c) Gosse Haga

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Mitrophora semilibera per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Mitrophora semilibera
Nederlandse naam: Kapjesmorielje
Friese naam: Kapkemorylje
Aantal meldingen: 22
Aantal kilometerhokken: 20
Eerste melding: 06-05-1985, , Bolsward (uurhok)
Laatste melding: 29-04-2023, 162-577, Franeker, Leane
Zeldzaamheidsklasse (Frl): vrij zeldzaam
In Fries basisregister: Categorie 4 - Overige aandachtsoort