Menu

Kostgangerboleet (Pseudoboletus parasiticus)

(c) Sjoerd Greydanus

De kostgangersboleet groeit aan de basis van de gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum), alleen of in groepjes, en zorgt ervoor, dat de vruchtlichamen van de gele aardappelbovist verschrompelen, voordat deze tot spoorvorming over kunnen gaan.

Verwacht zou worden, dat het voorkomen van de kostgangersboleet gelijke tred houdt met het verschijnen van de gele aardappelbovist, maar in praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. De kostgangersboleet komt in 33% van de kilometerhokken voor waarin de gele aardappelbovist is gemeld.

Opvallend is vooral de afwezigheid van de kostgangersboleet op de Waddeneilanden. Hij is slechts één keer op Terschelling gezien. Verder lijkt de kostgangersboleet vooral in loofbossen voor te komen, en veel minder in bermen waar gele aardappelbovisten groeien.

Daarnaast is het fructificatiepatroon van de kostgangersboleet zeer grillig. In goede jaren wordt deze soorten een dertigtal keren gemeld, maar deze lijken een cyclus van 4 tot 5 jaar te hebben. Na 2000 zijn er slechts vier jaren met meer dan 30 meldingen, namelijk 2002, 2007, 2011 en 2016. Daartussen kunnen zelfs jaren zitten waar de soort bijna afwezig lijkt, zoals bijvoorbeeld 2018 waarin de kostgangersboleet slechts één keer is gemeld.

Zie ook:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Pseudoboletus parasiticus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Pseudoboletus parasiticus
Nederlandse naam: Kostgangerboleet
Friese naam: Kostgongerboltsje
Aantal meldingen: 525
Aantal kilometerhokken: 178
Eerste melding: 12-08-1906, , omgeving Beetsterzwaag
Laatste melding: 15-11-2023, 212-558, Donkerbroek, Ontwijk
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee