Menu

Kaal dwergoortje (Resupinatus applicatus)

Het kaal dwergoortje is een zwartgrijs paddenstoeltje dat met de rugzijde aan takken en stronken is vastgehecht. Het onderscheidt zich van het harig dwergoortje, doordat het kaal dwergoortje aan het aanhechtingspunt geen haren heeft.

Van 1995 tot 2012 werden in Nederland het kaal en harig dwergoortje als één soort beschouwd. Onder kaal dwergoortje wordt hier verstaan: alle meldingen van het dwergoortje die niet als harig dwergoortje zijn opgegeven. Er kunnen dus ook opgaven van het harig dwergoortje bij zitten.

Zie verder:

(c) Sjoerd Greydanus

Verspreidingskaart


Periodiciteit

Het aantal meldingen van Resupinatus applicatus per decade (periode van tien dagen) vanaf 1980.

ID-kaart
Wetenschappelijke naam: Resupinatus applicatus
Nederlandse naam: Kaal dwergoortje
Friese naam: Keal dwerchearke
Aantal meldingen: 106
Aantal kilometerhokken: 86
Eerste melding: 05-11-1973, , Schiermonnikoog
Laatste melding: 02-10-2022, 198-549, Katlijk, Het Katlijker Schar
Zeldzaamheidsklasse (Frl): algemeen
In Fries basisregister: nee