Menu

05 mei 2016 - Pompsterplaat en Zomerhuisjesbos (Lauwersoog)

Op 30 april 2016 hield de werkgroep de eerste excursie in het Lauwersmeergebied. Zeven werkgroepleden verzamelden zich bij de parkeerplaats van de Pompsterplaat in het Lauwersmeergebied. De Pompsterplaat is nog nauwelijks op paddenstoelen onderzocht, een tweetal vroegere bezoeken hadden nog geen twintig soorten opgeleverd.

Eerst was er enige aarzeling, want enkele Schotse Hooglanders en Konickspaarden lagen en graasden vlakbij de ingang. Ze hadden kennelijk al snel in de gaten, dat ze weinig concurrentie van mycologen hadden: deze hadden geen enkele belangstelling voor het verse gras, maar doken snel tussen oude stengels, op zoek naar kleine ascomyceten. Dit leverde al snel het algemeen voorkomende slank vlieskelkje (Hymenoscyphus repandum) op.

Omdat de verwachte mestpaddenstoelen het lieten afweten, werd het een excursie waarbij stengels, takjes en hout werden opgeraapt en met loepje bekeken. In het riet leverde dit speurwerk prachtige exemplaren van de rietviltmollisia (Belonopsis retincola) en de oeverviltmollisia (Mollisia hydrophila) op. Zeldzaam zijn deze soorten niet, maar ze zijn wel gebonden aan rietvelden. In Friesland zijn beide soorten nu vier keer gemeld.

rieviltmollisia (l) en oeverviltmollisia (r)(©Gosse Haga)
Rietviltmollisia en oeverviltmollisia
(©Gosse Haga)

Verder werd op een stuk hout nog een oorzwammetje gevonden dat leek te parasiteren op een korstzwam. Het bleek hier te gaan om het grootsporig oorzwammetje (Crepidotus versutus). Waarschijnlijk heeft het oorzwammetje gewoon hetzelfde stuk hout bewoond, van parasitisme is van deze soort in de literatuur niets bekend.

Na een uur waren dertien soorten gevonden. Omdat het erop leek, dat er geen andere soorten meer gevonden zouden worden, verplaatste de groep zich nog naar het Zomerhuisjesbos. Het Zomerhuisjesbos is goed onderzocht, er zijn al ruim tweehonderd soorten bekend.

In het Zomerhuisjebos bleek het niet nodig zijn om alleen met loep op zoek te gaan. Hier werden ook met het blote oog duidelijke zichtbare paddenstoelen gevonden, zoals de nonnenkapkluifzwam (Helvella spadicea), de grote kale inktzwam (Coprinopsis atramentaria), en, verrassend vroeg in het jaar, het stobbezwammetje (Kuehneromyces mutabilis).

In totaal leverde de eerste excursie van 2016 dertig soorten op. Voor de Pompsterplaat waren veertien nog niet eerder in het gebied gemeld, voor het Zomerhuisjesbos werden vier nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd.

grote kale inktzwam, grootsporig oorzwammetje, stobbezwammetje en nonnenkapkluifzwam(©Sjoerd Greydanus)
boven:grote kale inktzwam en grootsporig oorzwammetje
onder:stobbezwammetje en nonnenkapkluifzwam
(©Sjoerd Greydanus)