Menu

17 december 2017 - De Marswal (Rohel)

Aan het Tjeukemeer ligt in de buurt van Rohel het natuurgebied De Marswâl. Het toegankelijke deel bestaat uit een dijk met grasland, en langs de oever staan bosschages met ondermeer els en wilg. Uit het gebied waren geen recente gegevens omtrent paddenstoelen bekend, een extra reden voor de werkgroep om het gebied op 4 november 2017 te bezoeken.

Tussen het hoge gras werden al vrij snel de eerste soorten paddenstoelen gevonden. De slanke kopergroenzwam (Stropharia pseudocyanea) is een kenmerkende soort voor min of meer schrale graslanden en is in Friesland vrij zeldzaam. Op een smeerwortel werd de smeerwortelmycena (Hemimycena candida) ontdekt, met zes meldingen in Friesland nog steeds een zeldzame soort. Beide soorten lieten al blijken, dat het een excursie met bijzondere soorten zou worden.

De bruine satijnzwam (Entoloma sericeum) bleek één van de talrijkste soorten langs de dijk te zijn. Daartussen werd de eerste wasplaat gevonden. Omdat de hoed niet duidelijk geschubd was, werd enige tijd over de wasplaat gediscussieerd, maar het kon niets anders dan het gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) zijn. Een paar meter verderop werd het hoogtepunt van het eerste deel van de excursie gevonden: aardtongen. Aardtongen zijn een lastige groep waarvan de soorten het beste nog via de sporen gecontroleerd kunnen worden. Het bleek om twee soorten te gaan: de kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum) en de fijngeschubde aardtong (Geoglossum fallax).

Excursie Marswal (©Sjoerd Greydanus)
Smeerwortelmycena, de kleverige aardtong en gekraagd breeksteeltje
(©Sjoerd Greydanus)

In het tweede deel van de excursie werd langs de oeverbosschages gelopen. Uit de bosjes viste Gosse Haga een prachtig teer paddenstoeltje dat vooral met zijn fraai opstaande ring pronkte. Een ieder met camera wilde dit geringde breeksteeltje fotograferen. Geringde breeksteeltjes zijn een groep van nauw verwante soorten die alleen microscopisch onderscheiden kunnen worden. Hier ging het om het rimpelig breeksteeltje (Pholiotina rugosa).

Als zijnde de tweede melding in Friesland leek het rimpelig breeksteeltje het toppunt van de excursie te worden, maar een tiental meters later werd het overtroffen door een soort mini-wasplaatgrasland. Bij elkaar in de buurt stonden een viertal wasplaten: het gewoon vuurzwammetje en de elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea) behoren tot de algemenere wasplaten in Friesland; de slijmwasplaat (Hygrocybe laeta) en de verblekende wasplaat (Hygrocybe vitellina) zijn zeldzamere wasplaten.

In totaal werden 48 soorten aangetroffen, waaronder: