Menu

12 oktober 2019 - Marswâl (Rohel)

Toen een vijftal werkgroepleden het bruggetje naar de Marswâl waren overgestoken en op het dijkje stonden, keken ze uit over een vlakte die totaal ondergelopen leek te zijn. Er was dus geen andere keuze om op de dijk te beginnen. Gelukkig bleken hier al vrij snel enkele soorten gevonden te worden, zoals de grijsbruine grasmycena (Mycena aetites) en de okergele stropharia (Stropharia coronilla), voldoende inspiratie om het gebied verder te onderzoeken.

grijsbruine grasmycena, spitse vlekplaat en bleekbruine bekerzwam (©Sjoerd Greydanus)
grijsbruine grasmycena, spitse vlekplaat en bleekbruine bekerzwam
(©Sjoerd Greydanus)

De spitse vlekplaat (Panaeolus acuminatus) heeft een voorkeur matig bemeste graslanden en plantsoenen. De steel is meestal fraai bepoederd, en kan tot een tiental centimeters lang worden. Behalve op de klei komt de spitse vlekplaat verspreid in Friesland voor. Voor de Marswâl was het één van de 27 soorten die voor de eerste keer in het gebied werden genoteerd.

Hier en daar zijn er in de Marswâl plekjes met houtsnippers en/of stobben. Zulke plekken worden snel door houtafbrekende paddenstoelen in beslag genomen, en gelukkig niet alleen door de zeer algemene gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare). Op houtsnippers groeide de bleekbruine bekerzwam (Peziza repanda) met verschillende vruchtlichamen waarvan enkele al vrij fors waren uitgegroeid. Hoewel in de literatuur veelal humus als substraat vermeld wordt, blijkt deze soort toch vooral op hout voor te komen, zo is uit onderzoek in Drenthe gebleken, met name els.

kleinsporige franjehoed, adonismycena en zwartwordende wasplaat (©Sjoerd Greydanus)
kleinsporige franjehoed, adonismycena en zwartwordende wasplaat
(©Sjoerd Greydanus)

Op een stronk stond een groepje kleine, bruine paddenstoelen. Omdat ze zeer met water waren verzadigd, was niet direct duidelijk om wat voor soort het zou kunnen gaan, al bestond het vermoeden, dat het een soort franjehoed zou kunnen zijn. Onder de microscoop werd dit al snel bevestigd. De combinatie van kleine sporen en de vorm van de cystiden liet daarna geen enkele twijfel meer bestaan. De kleinsporige franjehoed (Psathyrella laevissima) is in Friesland nog niet vaak gevonden. Marswâl is nu de derde vindplaat in Friesland.

Naast de vele grijs- en bruinachtige soorten werden ook nog enkele kleurrijke paddenstoelen gezien. De fraaie rozerode adonismycena (Mycena adonis) contrasteerde sterk met het nog groene gras. Deze soort stond verspreid in het gehele gebied. Van de wasplaten werd alleen de zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) gevonden.

In totaal leverde de excursie 39 soorten op. Enkele waargenomen soorten...