Menu

28 mei 2016 - Ontwijk (Donkerbroek)

Het Ontwijk is een gevarieerd, kleinschalig bos bij Donkerbroek met lanen, heide en vennetjes. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn in het bosje jaarlijks bomen aangeplant door scholieren. Beuk, eik, lijsterbes, berk geven het Ontwijk de nodige variatie om het voor paddenstoelen gunstig te maken. Vier leden trotseerden de zwermen muggen om op zoek te gaan naar nieuwe soorten voor het gebied. Het gebied omvat vier kilometerhokken. Besloten werd om de route zo te kiezen, dat twee kilometerhokken bezocht werden, namelijk 211-577 en 212-558.

    </p>
</div>

Het eerste kilometerhok is grotendeels een gemengd bos, bestaande uit beuk, berk, eik en den. Eén van de eerste soorten die op beukedopjes gevonden werd, was op deze dag ook de algemeenste: het gewoon franjekelkje (Lachnum virgineum). Het werd vooral op de beukedopjes gevonden, maar ook een keer op hout. Op oude stengels van de salomonszegels groeiden nog enkele exemplaren van het gladharig franjekelkje (Trichopezizella nidulus). Zoals vaak bij voorjaarsexcursies, als de grote paddenstoelen het nog laten afweten, ging de aandacht vooral uit naar ascomyceten en de korstzwammen. Later werd op nerven van beukenblad nog het langharig franjekelkje (Incrucipulum ciliare) ontdekt.

gewoon franjekelkje (l) en de anamorfe vorm van de berkeweerschijnzwam (r)(&copy;Sjoerd Greydanus)
Het gewoon franjekelkje en de anamorfe vorm van de berkeweerschijnzwam
(©Sjoerd Greydanus)

De enige plaatjeszwam van de excursie werd in het deel met dennen gevonden. Op een dennenkegel groeide de bittere dennenkegelzwam (Strobilurus tenacellus). Het hoogtepunt in dit kilomterhok was een onooglijke zwarte klomp op een berkenstam: de berkenweerschijnzwam (Inonotus obliquus). Deze zwam kent twee stadia, een geslachtelijk (teleomorf) en ongeslachtelijk (anamorf). De zwarte klomp die er als een gezwel uitziet, is het anamorfe stadium.

Het wandelpad in het tweede kilometerhok leidt rondom een vijver en is opener van karakter. Helaas werden hier weinig paddenstoelen gevonden. Nog net niet uitgedroogde exemplaren van de vermiljoenhoutzwam (Pycnoporus cinnabarinus) waren in dit gebied de opvallendste soort.

In kilometerhok 211-577 werden 26 soorten gevonden, waarvan 14 nieuw voor het kilometerhok; in kilometerhok 212-558 werden 7 soorten gevonden, waarvan 4 nieuw voor het kilometerhok.


Laatste wijziging: 08-12-2022 | rss

© 2023 Paddenstoelen in Friesland
De gegevens over voorkomen en verspreiding van soorten in Friesland zijn eigendom van de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland / NDDF.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruik van deze gegevens voor publicatie en/of onderzoek verboden.