Menu

26 mei 2018 - Pompsterplaat (Kollumerpomp)

Op 12 mei 2018 herhaalde de Paddenstoelenwerkgroep Friesland de excursie in de Pompsterplaat. In 2016 had de excursie in de Pompsterplaat interessante soorten opgeleverd, maar leek de droogte debet aan het geringe aantal gevonden soorten. Helaas waren de toenmalige omstandigheden in 2018 vergelijkbaar, en moesten ook nu de werkgroepleden met het vergrootglas op zoek naar paddenstoelen.
Het intensief zoeken bleef niet zonder resultaat, zodat na vijf kwartier de afgelegde afstand nog slechts achthonderd meter was.

Waar brandnetels staan, begint vaak iedere voorjaarsexcursie met de registratie van het brandnetelschijfje (Calloria neglecta) en het brandnetelvulkaantje (Leptospaeria acuta). Daarna werd doorgelopen naar een groepje wilgen en andere bomen waar ook relatief veel dood hout lag.

Eén van de eerste gevonden soorten was de voorjaarshoutzwam (Polyporus ciliatus), relatief groot, zodat deze niet over het hoofd kon worden gezien. De hoed was al licht uitgebleekt, maar door de nauwelijks met het oog zichtbare gaatjes was de soort herkenbaar. Ook de steel, met een witwollige ring aan het hout bevestigd, viel op door de gaatjes tot aan de voet.

Onder wilgen waar de bodem nog vochtig was, stond in talloze groepje de gewone wimperzwam (Scutellinia scutellata) te pronken. Met zijn felrode kleur en lange randharen is dit kleine paddenstoeltje altijd erg fotogeniek, zodat ook in het weekeinde fotografen bereid zijn in de rij te gaan staan.

gewone wimperzwam (l), voorjaarshoutzwam (m) en rode korstkogelzwam (r)(©Sjoerd Greydanus)
Gewone wimperzwam, voorjaarshoutzwam en rode korstkogelzwam
(©Sjoerd Greydanus)

Daarna was het de beurt aan korstvormige paddenstoelen op hout. De priemtandjeszwam (Hyphodotia arguta) werd het vaakst gevonden, op vier verschillende takken, in verschillende stadia van aftakeling, maar microscopisch nog herkenbaar. Ook het kalkwaskorstje (Exidiopsis calcea) en het fluwelig harskorstje (Peniophorella pubera) zijn in Friesland tot nu toe zeldzame korstzwammen.

De kleurrijkste korst was een ascomyceet. De rode korstkogelzwam (Hypoxylon rubiginosum) is in Friesland een zeldzame soort, en wordt het vaakst in het Lauwersmeergebied gevonden. De rode korstkogelzwammen vormen een groep nauw verwante soorten. De enkele ronde schijfjes waren nog in het beginstadium. Ze kunnen uitgroeien tot plakkaten van enkele decimeters.

Gelukkig waden Schotse hooglanders en Konickspaarden dwars door sloten heen. Op doorweekte, aan de slootranden gelegen mest wilden wel mestpaddenstoelen groeien, zoals het klein mestplooirokje (Parasola misera) en het mestborstelbekertje (Cheilymenia stercorea).

Uiteindelijk werden 23 soorten op naam gebracht, de helft van het aantal dat nu in het gebied bekend is.

Enkele waargenomen soorten...