Menu

03 juni 2018 - Leeuwarden - mycologische hoofdstad 2018

In het kader van de culturele hoofstad staat Leeuwarden in 2018 bol van de culturele activiteiten. Maar tegelijkertijd wordt de natuur niet vergeten. Studenten van Van Hall Larenstein wisten in 2018 twee Golden Globes te winnen. De eerste juryprijs werd gewonnen door het project 'Fryslân Fungies', het kweken van oesterzwammen op koffiedik. De publieksprijs werd toegekend aan het project 'Bioblitz Potmarge', een soorteninventarisatie in het gebied langs de Potmarge.
Ook de Paddenstoelenwerkgroep Friesland nam deel aan de Bioblitz. Door de droogte van de voorafgaande weken werden slechts een zestiental soorten gevonden, maar daartussen bleek wel een nieuwe soort voor Friesland te zitten.

Het grillig houtputje (Cryptodiscus rhopaloides) groeide in de heemtuin van het Van Hall instituut op een klein twijgje. Doordat weinig paddenstoelen te vinden waren, kregen kleine takjes alle aandacht, en dit was voor dit in het hout verzonken, minieme paddenstoeltje zeker nodig. De sporen van deze soort zijn zo kenmerkend, dat verwarring met andere soorten nauwelijks mogelijk lijkt. Het grillig houtputje is in geheel Nederland zeldzaam, maar waarschijnlijk vooral doordat het zo lastig te vinden is. Misschien dat deze eerste vondst tot meer meldingen in Friesland zal leiden.

Gelukkig lagen in de heemtuin enkele houtbulten. Houtbulten blijven relatief lang nog vochtig, en de meeste gevonden soorten groeiden dan ook op hout. Een stam was grotendeels bedekt met doorzichtige gelige schijfjes. Het niersporig wasbekertje (Orbilia delicatula) is vooral aan de sporen te herkennen.

niersporig wasbekertje en grillig houtputje (©Sjoerd Greydanus)
Niersporig wasbekertje en grillig houtputje
(©Sjoerd Greydanus)

De franjeporiezwam (Polyporus tuberaster) daarentegen is macroscopisch eenvoudig te onderscheiden. Deze gesteelde houtpaddenstoel heeft poriën aan de onderzijde, maar niet in de vorm van gaatjes. De poriën zijn langgerekt en de tussenschotjes zijn versierd met franje. Ook aan de rand van de hoed heeft deze paddenstoel franje.

In totaal werden zestien soorten gevonden, waaronder: