Menu

23 december 2022 - De kont tegen de krib

Naast de paddenstoelen met een hoed en centrale steel is er een grote groep van paddenstoelen met een zijdelingse of sterk gereduceerde steel. Naarmate de paddenstoel kleiner is, lijkt hij meer alleen met de achterzijde aan het substraat, zoals een stam of een tak, vastgehecht te zijn. Kleine bruine soorten versmelten als het ware met het hout en worden bijna onzichtbaar.

Het harig dwergoortje, het leerkaalkopje en het gewoon matkopje zijn enkele van deze kleine, bruinachtige soorten die in Friesland niet erg algemeen zijn. Ze blijken verspreid door geheel Friesland voor te komen, maar het aantal meldingen lijkt vooral door het scherpe oog van de waarnemer bepaald te worden. Het week oorzwammetje daarentegen is algemener en komt in grote getale in populierbestanden voor.

Ga naar: