Menu

11 maart 2023 - Voor elk wat wils

Excursies van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland zijn zowel voor beginners als voor gevorderden in de mycologie erg aantrekkelijk. In de ruim dertig jaar dat de werkgroep bestaat is al veel kennis opgebouwd, en sommige werkgroepleden hebben zich bovendien gespecialiseerd in bepaalde groepen van paddenstoelen.

Daarom worden tijdens een excursie naast de (zeer) algemeen voorkomende soorten, ook minder bekende of zeldzame soorten gevonden. Om de laatste soorten beter te leren kennen, houdt de werkgroep sinds kort de after-party na de excursie waar deze soorten worden uitgezocht en nader worden bekeken.

De laatste excursie in het Kwelderwegbos leverde ondermeer de volgende, in Friesland zeldzame soorten op: