Menu

16 oktober 2021 - Ontmoetingspark (Koudum)

Het Ontmoetingspark in Koudum is een park met bosschages en grasveldjes en door riet, berk en els omzoomnde waterpartijen, kortom afwisselend genoeg om naar paddenstoelen op zoek te gaan. Het Ontmoetingspark ligt in twee kilometerhokken (159-546 en 159-547), en uit beide kilometerhokken waren bijna geen meldingen van paddenstoelen bekend. Op voorhand was daarom de excursie al een succes. Het park leverde in kilometerhok 159-546 uiteindelijk 46 soorten op, en in kilometerhok 159-547 21 soorten.

grote kale inktzwam, elfenwasplaat en geelbruin plooirokje
grote kale inktzwam, elfenwasplaat en geelbruin plooirokje
(©Sjoerd Greydanus)

Naar de eerste paddenstoel hoefde niet lang gezocht te worden. Aan het begin van het park stond al een mooi groepje van de grote kale inktzwam (Coprinopsis atramentaria). De grote kale inktzwam is een zeer algemene inktzwam die zich prima thuis voelt in een park met een dikke strooisellaag en ondergronds hout.

Parken zijn altijd goed voor verschillende soorten inktzwammen. Ook in het grasveld konden inktzwammen gevonden worden in de vorm van plooirokjes. Het geelbruin plooirokje (Parasola leiocephala) stond her en der verspreid. Het is één van de algemeenste soorten in grasperkjes, maar doordat ze vrij teer zijn, verdwijnen ze vaak snel.

Minder algemeen is de elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea). De elfenwasplaat is een soort die de laatste jaren meer lijkt te worden waargenomen. Was hij vroeger vooral gebonden aan natuurgebieden met verschraalde graslanden, recentelijk wordt deze fraaie wasplaat ook gezien in grasveldjes met een voor wasplaten gunstig maaibeheer.

In de bosschages werd ook naar korstzwammen gezocht. De verspreiding van korstzwammen is in Friesland nog onvoldoende bekend. Naast algemene soorten, zoals de ziekenhuisboomkorst (Radulomyces confluens) en de witte vlierschorszwam (Hyphodontia sambuci) werd ook de zeldzame losmazige urnkorstzwam (Sistotrema porulosum) gevonden. Deze onopvallende korstzwam is nu voor de tweede keer in Friesland aangetroffen. Ook in Nederland is deze soort zeldzaam.

schubbige boschampignon, dooiergele mestzwam en bruine knolvezelkop (©Sjoerd Greydanus)
schubbige boschampignon, dooiergele mestzwam en bruine knolvezelkop
(©Sjoerd Greydanus)

Daarna werd het tiental excursiegangers getrakteerd op leuke soorten. Ondanks het feit, dat hij tot de grotere soorten van de excursie behoorde, viel de schubbige boschampignon (Agaricus silvaticus) nauwelijks op tussen bruine bladeren. De schubbige paddenstoelen is een zeer algemene paddenstoel die in Friesland vooral op de pleistocene zandgronden voorkomt.

De dooiergele mestzwam (Bolbitius titubans) komt overal waar de bodem voedsel- en mestrijk is. In het Ontmoetingspark groeide hij op hekkelafval uit de vijver. Alleen in het jonge stadium is deze paddenstoel dooiergeel, daarna verbleekt de hoed vrij snel.

Daarna verspreidden de deelnemers zich nog over het plantsoen. Een fraaie vondst was het geringd breeksteeltje (Pholiotina arrhenii). Het geringd breeksteeltje groeit vaak in parken en plantsoenen. Het is een vrij, klein, bruin paddenstoeltje met een parmantig ringetje rondom de steel. Helaas zijn er enkele dubbelgangers, zodat microscoop altijd nodig is om hem met zekerheid te benoemen.

Aan de rand van de vijver, in de buurt van berken en elzen, stond nog een groepje bruine knolvezelkoppen (Inocybe napipes). Het was de enige vezelkop van de excursie, en daarmee een mooie afsluiter.

Enkele waargenomen soorten...

 </div>

Laatste wijziging: 09-12-2022 | rss

© 2023 Paddenstoelen in Friesland
De gegevens over voorkomen en verspreiding van soorten in Friesland zijn eigendom van de Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland / NDDF.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is gebruik van deze gegevens voor publicatie en/of onderzoek verboden.