Menu

Zwamdag (Natuurmuseum Fryslân) (zondag 24 september 2023)

Op zondag 24 september 2023 heeft de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar dertigjarig jubileum gevierd. Toentertijd startte de werkgroep met een vijftiental leden. In 2023 staan er 37 leden op de lijst.

Lees artikel...

Volkstuincomplex 'De Zandige Wijk' (Drachten) (zaterdag 23 september 2023)

Vanwege een korte hittegolf was de excursie in de tweede week van september afgelast. Gelukkig volgde daarna een relatief natte periode. De heftigste buien gingen aan Friesland voorbij, maar voor de paddenstoelen was het genoeg om weer op te leven. Daarom werd in korte tijd een nieuwe excursie georganiseerd. Omdat daar al soorten gezien waren, werd als locatie het Volkstuincomplex 'De Zandige Wijk' in Drachten uitgekozen. Het wordt een jaarlijkse traditie om hier een excursie te houden, omdat het complex erg rijk aan bijzondere paddenstoelen blijkt te zijn.

Lees artikel...

Aankondiging Zwamdag (zondag 10 september 2023)

Op zondag 24 september 2023 viert de Paddenstoelenwerkgroep Friesland haar dertigjarig jubileum. De Paddenstoelenwerkgroep bestaat uit een twintigtal leden die zich enthousiast bezighouden met het onderzoek naar paddenstoelen in Friesland.

Lees artikel...

Lippenhuisterheide (Lippenhuizen) (zondag 13 augustus 2023)

Herfstachtige weken in de zomer hadden voor een explosie aan paddenstoelen aan het einde van juli en het begin van augustus gezorgd. Eindelijk leek een excursie van de werkgroep weer voldoende soorten op te gaan leveren om daadwerkelijk één te organiseren. Als excursiedoel werd de Lippenhuisterheide uitgekozen. Het openbaar toegankelijke gebied rondom de Lippenhuisterheide langs de Âlde Hearrewei en de Bûtewei staat al bekend als een goed terrein voor paddenstoelen. Van de Lippenhuisterheide zelf, deels in eigendom van it Fryske Gea, is minder bekend, en daarom werd bij It Fryske Gea een vergunning aangevraagd.

Lees artikel...

En paddenstoelen verschijnen weer (vrijdag 28 juli 2023)

Door de droge weersomstandigheden deed zich de afgelopen maanden de uitzonderlijke situatie voor, dat er nauwelijks paddenstoelen waren te vinden. In mei en juli werden de excursies al afgelast, en de excursie in juni leverde slechts een tiental soorten op. De uitdrogende hitte is sinds enkele weken verdwenen, er valt weer regelmatig regen, soms in grote hoeveelheden, en dat lijkt het voor paddenstoelen weer aantrekkelijk te maken om boven de grond te verschijnen.

Lees artikel...

Zeldzaamheidsklasse Friesland (donderdag 27 juli 2023)

Om de zeldzaamheid van soorten paddenstoelen in Nederland aan te geven is altijd een zeer uitgebreide classificatie gebruikt. Deze gaat (binnenkort) wijzigen, en in navolging van de classificatie die voor de vaatplanten wordt gebruikt, blijven vijf zeldzaamheidsklassen over, in plaats van de huidige elf.

Lees artikel...

Fries basisregister (maandag 24 juli 2023)

In mei 2023 is het rapport "Basisregister; kwetsbare, bedreigde en beschermde soorten in Fryslân (2011-2022)" verschenen. Vanuit het herstelprogramma biodiversiteit is dit rapport in opdracht van provincie Fryslân opgesteld. In het basisregister worden soorten vermeld waarvoor de provincie Fryslân een extra grote verantwoordelijkheid draagt, omdat deze soorten een sterke binding met Friesland hebben.

Lees artikel...

Laagduursmeertje (Makkinga) (zaterdag 10 juni 2023)

Aanhoudende droogte en een de langdurige droge wind leken voor paddenstoelen funest te zijn, want in veel terreinen die normaliter veel paddenstoelen opleveren, was weinig tot niets te vinden. Daarom werd opnieuw het Laagduursmeertje bij Makkinga als excursiegebied uitgekozen. Vorig jaar waren in dit gebied onder vergelijkbare, droge omstandigheden nog ruim veertig soorten gevonden.

Lees artikel...