Menu

Zeldzaamheidsklasse Friesland (donderdag 27 juli 2023)

Om de zeldzaamheid van soorten paddenstoelen in Nederland aan te geven is altijd een zeer uitgebreide classificatie gebruikt. Deze gaat (binnenkort) wijzigen, en in navolging van de classificatie die voor de vaatplanten wordt gebruikt, blijven vijf zeldzaamheidsklassen over, in plaats van de huidige elf.

Lees artikel...

Fries basisregister (maandag 24 juli 2023)

In mei 2023 is het rapport "Basisregister; kwetsbare, bedreigde en beschermde soorten in Fryslân (2011-2022)" verschenen. Vanuit het herstelprogramma biodiversiteit is dit rapport in opdracht van provincie Fryslân opgesteld. In het basisregister worden soorten vermeld waarvoor de provincie Fryslân een extra grote verantwoordelijkheid draagt, omdat deze soorten een sterke binding met Friesland hebben.

Lees artikel...

Laagduursmeertje (Makkinga) (zaterdag 10 juni 2023)

Aanhoudende droogte en een de langdurige droge wind leken voor paddenstoelen funest te zijn, want in veel terreinen die normaliter veel paddenstoelen opleveren, was weinig tot niets te vinden. Daarom werd opnieuw het Laagduursmeertje bij Makkinga als excursiegebied uitgekozen. Vorig jaar waren in dit gebied onder vergelijkbare, droge omstandigheden nog ruim veertig soorten gevonden.

Lees artikel...

Tsjalberterkrite (Tjalleberd) (zaterdag 8 april 2023)

De Tsjalberterkrite nabij Tsjalleberd is een natuurgebied dat behoort bij De Deelen en is in eigendom van Staatsbosbeheer. De Tsjalberterkrite bestaat uit graslanden, moerasbos, rietland en schraallandstroken en is niet overal vrij toegankelijk. Door het gebied loopt het fietspad Albert Mol's Menninge, dat grenst aan het moerasbos. Omdat zulke vernatte gebieden interessante soorten kunnen opleveren, had de werkgroep het pad voor een excursie uitgekozen.

Lees artikel...

In het naaldbos (vrijdag 7 april 2023)

Ook in het naaldbos verschijnen in het voorjaar na een vochtige periode weer paddenstoelen. In de lente zijn afgevallen dennen- en sparrenkegels nog steeds volop aanwezig, en daar maken soorten uit het geslacht Strobilurus gebruik van. Sparren- en dennenkegelzwammen zijn soms dan zeer massaal aanwezig.

Lees artikel...

Excursies Paddenstoelenwerkgroep Stellingwerven (zaterdag 1 april 2023)

Naast de Paddenstoelen Werkgroep Friesland is ook de Paddenstoelen Werkgroep Stellingenwerven in Friesland actief. Deze werkgroep richt zich op gebieden in Stellingwerven in Zuidoost-Friesland.

Lees artikel...

Voor elk wat wils (zaterdag 11 maart 2023)

Excursies van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland zijn zowel voor beginners als voor gevorderden in de mycologie erg aantrekkelijk. In de ruim dertig jaar dat de werkgroep bestaat is al veel kennis opgebouwd, en sommige werkgroepleden hebben zich bovendien gespecialiseerd in bepaalde groepen van paddenstoelen.

Lees artikel...

Kwelderwegbos (Kollum) (zaterdag 11 februari 2023)

Het Lauwersmeergebied is bij mycologen zeer geliefd. Het gebied is bijna het gehele jaar door rijk aan paddenstoelen, en met name in het voorjaar trekken kluifzwammen talloze fotografen aan. In het gebied is dan ook al veel over paddenstoelen bekend. Toch zijn er ook in het Lauwersmeergebied stukjes terrein die op het eerste gezicht niet erg aantrekkelijk lijken en daardoor slechts weinig bezocht worden. Het Kwelderwegbos, grenzend aan de Jachthaven, is zo'n terrein. Er waren nog slechts een dertigtal soorten bekend. Het doel van de excursie was om hier verandering in te brengen.

Lees artikel...