Menu

Op zwart vilt (woensdag 8 februari 2023)

Er zijn verschillende soorten paddenstoelen die stammen en takken overdekken met een zwartachtig vilt. Het loont daarom erg de moeite om zulke overdekte stukken hout met een loep te bekijken.

Lees artikel...

Twijzelermieden (Twijzel) (zondag 15 januari 2023)

Er leek geen zegen op de excursie in de Twijzelermieden te rusten. Door weersomstandigheden moest de excursie maar liefs drie keer worden uitgesteld. Uiteindelijk lukte het dan wel op zondag 15 januari 2023, na een zaterdag waarop het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat had geregend. Vier deelnemers konden dan ook alleen maar met laarzen het veld in.

Lees artikel...

Bij populieren en berken (zaterdag 14 januari 2023)

Boleten horen bij de mooiste paddenstoelen in Nederland. Ze zijn fors en hebben vaak opvallende kleuren. Bovendien zijn ze apart, doordat ze geen plaatjes, maar buisjes aan de onderzijde van de hoed hebben. De ruigsteelboleten kenmerken zich door de schubbige steel.

Lees artikel...

De kont tegen de krib (vrijdag 23 december 2022)

Naast de paddenstoelen met een hoed en centrale steel is er een grote groep van paddenstoelen met een zijdelingse of sterk gereduceerde steel. Naarmate de paddenstoel kleiner is, lijkt hij meer alleen met de achterzijde aan het substraat, zoals een stam of een tak, vastgehecht te zijn. Kleine bruine soorten versmelten als het ware met het hout en worden bijna onzichtbaar.

Lees artikel...

Klein en groot in de volkstuin (dinsdag 20 december 2022)

Tijdens de excursie in het volkstuinencomplex 'De Wrottersploech' in Drachten werden op anderhalve meter van elkaar twee soorten gevonden die in verschillende opzichten tegenpolen van elkaar zijn. De opvallendste tegenstelling was zondermeer de grootte: de gigantische goudhoeden konden niet over het hoofd worden gezien, de kleine eierzakjes werden toevalligerwijze op de planken van een vervallen bruggetje gezien.

Lees artikel...

Aanpassingen website (vrijdag 9 december 2022)

Sinds 2016, toen de nieuwe website van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland werd gelanceerd, is de website zo in omvang toegenomen, dat het bijwerken steeds tijdrovender werd. Daarom heeft Sietze Greijdanus het framework van de website herzien om het handmatige werk sterk te verminderen. Dit heeft tevens geresulteerd in enkele aanpassingen van de website.

Lees artikel...

De tonderzwambreedvoetvlieg (dinsdag 22 november 2022)

De platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense) is een zeer algemene paddenstoel die door heel Friesland kan worden aangetroffen. Op 12 november 2022 vond Tiny Groustra met Natuerferiening Bakkefean in het Zomerhuisjesbos (Lauwersmeergebied) een platte tonderzwam met prachtige gallen onderaan de hoed. Deze gallen worden veroorzaakt door de tonderzwambreedvoetvlieg.

Lees artikel...

Harsta State (Hegebeintum) (zaterdag 12 november 2022)

De Harsta State is een state met een door Roodbaard aangelegde landschapstuin in de buurt van de hoogste terp van Friesland. Rondom de Harsta State liggen verschillende landschapselementen, zoals houtwallen, lanen en een openbaar toegankelijke tuin. Ondanks deze diversiteit was er nog weinig bekend van de paddenstoelen in en rondom de State.

Lees artikel...