Menu

Tsjalberterkrite (Tjalleberd) (zaterdag 8 april 2023)

De Tsjalberterkrite nabij Tsjalleberd is een natuurgebied dat behoort bij De Deelen en is in eigendom van Staatsbosbeheer. De Tsjalberterkrite bestaat uit graslanden, moerasbos, rietland en schraallandstroken en is niet overal vrij toegankelijk. Door het gebied loopt het fietspad Albert Mol's Menninge, dat grenst aan het moerasbos. Omdat zulke vernatte gebieden interessante soorten kunnen opleveren, had de werkgroep het pad voor een excursie uitgekozen.

Lees artikel...

In het naaldbos (vrijdag 7 april 2023)

Ook in het naaldbos verschijnen in het voorjaar na een vochtige periode weer paddenstoelen. In de lente zijn afgevallen dennen- en sparrenkegels nog steeds volop aanwezig, en daar maken soorten uit het geslacht Strobilurus gebruik van. Sparren- en dennenkegelzwammen zijn soms dan zeer massaal aanwezig.

Lees artikel...

Voor elk wat wils (zaterdag 11 maart 2023)

Excursies van de Paddenstoelen Werkgroep Friesland zijn zowel voor beginners als voor gevorderden in de mycologie erg aantrekkelijk. In de ruim dertig jaar dat de werkgroep bestaat is al veel kennis opgebouwd, en sommige werkgroepleden hebben zich bovendien gespecialiseerd in bepaalde groepen van paddenstoelen.

Lees artikel...

Kwelderwegbos (Kollum) (zaterdag 11 februari 2023)

Het Lauwersmeergebied is bij mycologen zeer geliefd. Het gebied is bijna het gehele jaar door rijk aan paddenstoelen, en met name in het voorjaar trekken kluifzwammen talloze fotografen aan. In het gebied is dan ook al veel over paddenstoelen bekend. Toch zijn er ook in het Lauwersmeergebied stukjes terrein die op het eerste gezicht niet erg aantrekkelijk lijken en daardoor slechts weinig bezocht worden. Het Kwelderwegbos, grenzend aan de Jachthaven, is zo'n terrein. Er waren nog slechts een dertigtal soorten bekend. Het doel van de excursie was om hier verandering in te brengen.

Lees artikel...

Op zwart vilt (woensdag 8 februari 2023)

Er zijn verschillende soorten paddenstoelen die stammen en takken overdekken met een zwartachtig vilt. Het loont daarom erg de moeite om zulke overdekte stukken hout met een loep te bekijken.

Lees artikel...

Twijzelermieden (Twijzel) (zondag 15 januari 2023)

Er leek geen zegen op de excursie in de Twijzelermieden te rusten. Door weersomstandigheden moest de excursie maar liefs drie keer worden uitgesteld. Uiteindelijk lukte het dan wel op zondag 15 januari 2023, na een zaterdag waarop het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat had geregend. Vier deelnemers konden dan ook alleen maar met laarzen het veld in.

Lees artikel...

Bij populieren en berken (zaterdag 14 januari 2023)

Boleten horen bij de mooiste paddenstoelen in Nederland. Ze zijn fors en hebben vaak opvallende kleuren. Bovendien zijn ze apart, doordat ze geen plaatjes, maar buisjes aan de onderzijde van de hoed hebben. De ruigsteelboleten kenmerken zich door de schubbige steel.

Lees artikel...

De kont tegen de krib (vrijdag 23 december 2022)

Naast de paddenstoelen met een hoed en centrale steel is er een grote groep van paddenstoelen met een zijdelingse of sterk gereduceerde steel. Naarmate de paddenstoel kleiner is, lijkt hij meer alleen met de achterzijde aan het substraat, zoals een stam of een tak, vastgehecht te zijn. Kleine bruine soorten versmelten als het ware met het hout en worden bijna onzichtbaar.

Lees artikel...